Vern for eldre

Vern for eldre er et nasjonalt ressurssenter som jobber for å forebygge vold mot eldre som er over 62 år. Målet er at volden stopper, at en får hjelp og at forebyggende tiltak blir satt igang. Tilbudet er gratis, og man kan være anonym. Alle som jobber i Vern for eldre har taushetsplikt.
Dette er informasjon som hjemmetjenesten i Nome informerer om på hjemmebesøk til alle 80 åringer kommunen.
 
 
Overgrep mot eldre viser seg å være et vanlig, men skjult problem både i det private liv og institusjoner. I mange tilfeller har eldre som er utsatt for overgrep vanskelig for å nå fram til hjelpetilbud, og det er derfor opprettet Vern for eldre- tjeneste.
 
 

Hvem er det som betjener kontakttelefonen?

I Vern for eldre møter du fagfolk som har tid til å lytte og som har kunnskap om og forståelse av hva overgrep og krenkelser mot eldre innebærer.
 

Hva kan de hjelpe med?

De gir støtte, råd og veiledning og informerer om aktuelle hjelpeinstanser ved behov.
 

Klikk for stort bilde