Translate

Viktig melding

Grupper

 Alle gruppene har sommerferie fra midten av juni til ca. midten av august. 

Trimgruppe på Lundetunet mandager og onsdager kl 1330-1415

 • Åpen gruppe, fallforebyggende styrke- og balanseøvelser utarbeidet av fysioterapeut og i samarbeid med hjemmetjenesten
 • Du må helst kjøre til/fra selv kunne stå/gå selv eller med noe hjelp av rollator/stokk /krykke

Kontaktfysio: Torunn Hove tlf: 90417156

Pris/treningsavgift:

kr. 400 pr. halvår som inkluderer en kaffe og noe å bite i etter trimmen

 

Trimgruppe på RIBO (Ringsevja bo- og servicesenter) mandager og onsdager kl 1000-1045

 • Åpen gruppe, fallforebyggende styrke- og balanseøvelser utarbeidet av fysioterapeut og samarbeid med hjemmetjenesten
 • Du må helst kjøre til/fra selv og kunne stå/gå selv eller med noe hjelp av rollator/stokk /krykke

Kontaktfysio: Silje Waldenstrøm tlf: 95 76 12 66

Pris/treningsavgift:

400,- kr som inkluderer en kaffe og noe å bite i etter trimmen

"Behandlingsgruppa" på Dagsrud, i gymsalen tirsdager kl 1230-1330

 • For deg som er avhengig av rullestol eller ganghjelpemiddel
 • Vi driver litt lettere trim, sittende og stående for å vedlikeholde kroppen
 • Egenandel etter gjeldene takster (egenandelstak 2)
 • Du kan få drosje gjennom Pasientreiser, kontakt da fysioterapeut

Kontaktfysio: Nina Ralle tlf: 958 41 378

 

NB! maks antall er 5 stk, kontakt med  ansvarlig fysioterapeut er derfor viktig for å avklare om ledige plasser. 

Bassenggruppe for voksne/eldre i bassenget på Dagsrud Onsdag kl 1315-1400

Bassenggruppe for voksne/eldre i bassenget på Dagsrud onsdager kl 1430-1515

 • Egenandel etter gjeldene takster (egenandelstak 1)
 • Kan være ventetid ved stor pågang, og ved mye fravær kan du måtte overlate plassen din til andre som evt. venter på plass
 • Du må kunne greie deg selv i garderobe og komme ut/inn av bassenget selv

Pris:

 Det er egne takster for bassengtrening, og vanligvis ligger det da på 121 kr pr gang. Egenandelen kommer inn under en frikortordning, mer info får du av fysioterapeuten.

Kontaktfysio: Tor Inge Indset tlf: 958 20 446

Bassenggruppe for barn i bassenget på Dagsrud torsdager kl 1200-1300

 • For barn med funksjonshemminger
 • Barnet må ha med assistent
 • Sammensetning og deltakelse drøftes med fysioterapeut

Kontaktfysio: Linda Haatveit tlf: 482 29 408

Tilbakemelding