Translate

Viktig melding

Rehabilitering utenfor institusjon

Tjenestens innhold:

Rehabilitering utenfor institusjon retter seg mot voksne som har, eller står i fare for å få, nedsatt funksjon i bevegelsesapparatet som kan hindre mestring av dagliglivets aktiviteter. Tjenesten er en flerfaglig og tidsavgrenset oppfølging med utgangspunkt i ditt eget hjem.

Nome kommune ønsker å bidra til selvstendighet i hverdagen, også når man opplever endring i funksjonsnivå. Fokuset med tjenesten er å støtte din innsats for å gjenvinne funksjon og mestre hverdagen ut ifra hva du opplever som viktig. Vi starter med å få oversikt over situasjonen, fagpersoner foretar en kartlegging sammen med deg i ditt hjem og nærmiljø. Dersom vi sammen kommer frem til at du vil ha nytte av en periode med målrettet innsats og oppfølging, setter vi i gang. Perioden vil vare i ca. seks uker.

Hva kan du forvente av tjenesteyterne:

 • at de setter deg i sentrum med en individuell kartlegging og tilpassing av tjenesten
 • at trening og tiltak er basert på dine hverdagsaktiviteter
 • at du får en plan for perioden med oversikt over avtaler og trening/aktiviteter
 • at du får flerfaglig oppfølging
 • at de sammen med deg justerer trening/aktiviteter underveis ved behov
 • at de kan bistå med å tilrettelegge hjemmet og søke på hjelpemidler ved behov

Tjenesten omfatter ikke:

 • massasje og fysikalsk behandling

Hva forventer vi av deg:

 • at du kan utforme egne mål og delta i planleggingen av ditt behandlingsforløp
 • at du deltar aktivt i de behandlings- og treningsopplegg som iverksettes
 • at du avbestiller avtaler i god tid
 • at du sørger for at veier er ryddet for snø og strødd med sand dersom det er glatt føre. Tjenesten kan bortfalle dersom det vurderes som uforsvarlig å ta seg frem.
 • at du holder eventuelle husdyr i bånd eller isolert i eget rom med lukket dør
 • at du viser hensyn til tjenesteyter og ikke røyker under besøket dersom du røyker

Kostnader:

 • Tjenesten er gratis

For kontakt:

 • Hjemmetjenesten Lunde 35008670
 • Hjemmetjenesten Ulefoss 35006131
 • Fysioterapi-, ergoterapi- og hjelpemiddelavdelingen på Dagsrud 35946270

Tilbakemelding