Stiftelsen Dagsrudheimen - søknadsfrist 28. februar

Stiftelsen Dagsrudheimen arbeider for å gi støtte til enkeltpersoner og grupper, slik at flere barn, unge og voksne med psykisk utviklingshemming får økt livskvalitet.

Stiftelsen Dagsrudheimen ble opprettet etter nedleggelsen av Dagsrudheimen i Nome. Den huset barn, unge og voksne med psykisk utviklingshemming fra Telemark fra etterkrigstiden frem til 1970-årene. Den gang bodde personer med psykisk utviklingshemming på store institusjoner, og Dagsrudheimen var en av de i Telemark.

Dagsrudheimen ble solgt til Nome Kommune i 1993. Avkastningen av grunnkapitalen brukes til å gi økonomisk støtte til konkrete tiltak som kommer flere psykisk utviklingshemmede til gode, og som vil øke deres livskvalitet.

Stiftelsen Dagsrudheimen støtter ikke:

  • Lønn eller administrasjonskostnader
  • Enkeltpersoner som har en formue over 1G, grunnstønad folketrygden (boligsparing BSU er unntatt formue)
  • Aktiviteter som allerede er ferdigstilt
  • Utgifter til ordinær drift utover utgifter direkte knyttet til aktiviteten det søkes om (personalkostnader, husleie, forsikringer etc.)
  • Aktiviteter som er en oppgave for stat eller kommune å bevilge midler til

Hvem kan søke

Det er kun personer bosatt i "gamle Telemark fylke" som kan søke. 

Søknadsfrist

28. februar. Alle søkere får svar.

Søknadsskjema (PDF, 157 kB)

Kontaktinformasjon

Henvendelser vedrørende stiftelsen rettes til Nome kommune v/ Laila Damkås, e-post: lada@nome.kommune.no mobil: 957 61 344.

Søknaden sendes til:

Styret for Stiftelsen Dagsrudheimen
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

eller på e-post til postmottak@nome.kommune.no