Translate

Viktig melding

Legevakt / Øyeblikkelig hjelp

Hvem får tjenesten?

Alle som trenger øyeblikkelig hjelp.

Hva omfatter tjenesten?

Nome legekontor gir øyeblikkelig hjelp hverdager fra klokken 08:00 til 15:00, utenom disse tidene er kommunen tilknyttet Skien legevakt. Legevakta holder til på sykehuset i Skien. Legevaktsentralen gir nødvendig hjelp og rådgivning og setter den som trenger, det i kontakt med lege på vakt.

Hvordan få tjenesten?

Brukeren henvender seg på telefon 116 117, eventuelt ringer nødnummeret 113.

Behandlingstid

Akutt behov for legehjelp gis øyeblikkelig.

Pris / Gebyr

Veiledende takster for egenbetaling ved legehjelp, avhengig av behandlingen som er utført. Prisliste er oppslått på helsesentrene.

Klagemuligheter

Det kan klages på tjenesten til fylkesmannen i Telemark. Klagefristen er 3 uker. Det skal klages skriftlig. Nærmere opplysninger og eventuelt hjelp til å klage fås ved Servicekontoret.

For ytterligere informasjon kontakt

Leder for helsetjenesten Janne G. Ljosåk  på e-post: nome.legesenter@nome.kommune.no

Åpningstider

mandag til fredag
kl. 09:00 - 15:00

Kartpunkt

Tilbakemelding