Legevakt / Øyeblikkelig hjelp

 

Hvem får tjenesten?

Alle som trenger øyeblikkelig hjelp.
 

Hva omfatter tjenesten?

Nome legekontor gir øyblikkelig hjelp hverdager fra kl 08:00 til 15:00, utenom disse tidene er kommunen tilknyttet Skien legevakt. Legevakta holder til på sykehuset i Skien. Legevaktsentralen gir nødvendig hjelp og rådgivning og setter den som trenger, det i kontakt med lege på vakt.
 

Hvordan få tjenesten?

Brukeren henvender seg på telefon 116 117, eventuelt ringer nødnummeret 113.
 

Behandlingstid

Akutt behov for legehjelp gis øyeblikkelig.

 

Pris / Gebyr

Veiledende takster for egenbetaling ved legehjelp, avhengig av behandlingen som er utført. Prisliste er oppslått på helsesentrene.
 

Klagemuligheter

Det kan klages på tjenesten til fylkesmannen i Telemark. Klagefristen er 3 uker. Det skal klages skriftlig. Nærmere opplysninger og eventuelt hjelp til å klage fås ved Servicekontoret.
 

For ytterligere informasjon kontakt

Leder for helsetjenesten Janne G. Ljosåk  på e-post: nome.legesenter@nome.kommune.no

Kontaktperson

Janne Gunnerud Ljosåk

Leder for helsetjenesten
Tlf:
99299046
Mobil:
99299046

 

Åpningstider

mandag til fredag
kl. 09:00 - 15:00

Kartpunkt