Varslingssystem i Nome kommune

Nome kommune bruker Varsling24 for å varsle innbyggere om viktige hendelser via SMS og e-post. Pass på at kontaktinformasjonen din er oppdatert så vi når deg når vi trenger det.

Når blir systemet brukt?

Kommunen informerer innbyggerne digitalt ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, flom, evakuering, kriser eller andre forhold som krever rask informasjon. 

Varslingen skjer ut i fra definert geografiske område, aldersgruppe eller annen målrettet gruppering, slik at du kun vil få varslinger som er relevante for deg.

Kan vi nå deg?

Det finnes to ulike registre som benyttes for å nå deg som innbygger:

  1.  Norge.no - I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse . siden mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden.
     
  2.  Varsle meg - Her kan du registrere deg i tillegg hvis du ønsker å motta varsler for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på.

Bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på Varsle meg. Du kan registrere så mange nummer du vil per adresse.

Les mer på varling24.no