Translate

Viktig melding

Vaksine og smittevern

Kommuneoverlegen og folkehelseinstituttet minner om muligheten for vaksinering av influensa, covid og lungebetennelse. 

Timebestilling

Vil du ha vaksine for influensa og/eller Covid-19 eller mot lungebetennelse, må du bestille time først. Timebestilling gjøres via kommunens servicekontor eller e-post. 

 • telefon: 35 94 62 00
 • E-post: vaksinasjon@nome.kommune.no
 • E-posten må inneholde navn, fødselsdato og telefonnummer. Alle E-post henvendelser blir registrert, men det kan ta tid å få svar. 

 

Servicekontoret har åpningstid hver dag fra 09.00 - 15.00. 

Vaksine mot lungebetennelse

Alle personer over 65 år eller som har en sykdom eller tilstand som gjør at de har høyere risiko for å få alvorlig pneumokokksykdom, er anbefalt å ta pneumokokkvaksine hvert 5. år. 

Se FHI for mer informasjon: 

Vaksine mot sesonginfluensa
 

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i første trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

 

Barn og voksne med:

 • diabetes type 1 og diabetes type 2.
 • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade.
 • nedsatt immunforsvar.
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40).
 • annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa.

 

Se FHI for mer informasjon.

 

Vaksine mot covid-19

Covid-19 vaksine kan gis 3-6 mnd. etter gjennomgått covid-19- infeksjon

 • Personer i aldersgruppen 65år og eldre, og sykehjemsbeboere.
 • Personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe.
 • Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.
 • Barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig.
 • Gravide i 2. og 3. trimester. 

 

Det er mulig å ta koronavaksine samtidig som influensavaksine. 

Se FHI for mer informasjon.

Tilbakemelding