Translate

Viktig melding

Vaksinasjon og smittevern

 

Timebestilling

Vil du ha vaksine, må du bestille time først.

Ta kontakt på telefon 409 13 179 torsdag og fredag fra kl. 10:30 – 15:00
Eller bestill time selv via https://www.helseboka.app/booking/clinic/10249/treatment

OBS! Ved stor pågang eller andre arbeidsoppgaver kan det være noe ventetid på telefonlinjene. Vær vennlig og vent, ellers ringer vi tilbake når muligheten byr seg. 

Dersom du ikke kan komme / skal avbestille vaksinetime, send e-post til vaksine@nome.kommune.no, eller kontakt oss på telefon. Timen din kan også avbestilles på helseboka.no ved og logge inn. 

Vaksinasjon foregår på mandager og tirsdager i Lunde og på Ulefoss i høst. Se når under den enkelte vaksine. 

Vaksine mot lungebetennelse

Alle personer over 65 år eller som har en sykdom eller tilstand som gjør at de har høyere risiko for å få alvorlig pneumokokksykdom, er anbefalt å ta pneumokokkvaksine. Se FHI for mer informasjon: 

Vaksinasjon mot lungebetennelse gjennomføres i uke 41 og 42. 
Mandager i Lunde, på Lundetunet. 
Tirsdager på Ulefoss, ved Ringsevja Bo og Servicesenter. 
Timebestilling gjøres via telefon eller helseboka.no 
 

Vaksine mot sesonginfluensa

Vaksinering mot sesonginfluensa og covid-19 starter i uke 43. (Det vil ikke være mulig å få influensa/covidvaksine før dette)
Alle kan bli alvorlig syke av influensa, men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. Om du er i risikogruppen, kan helsegevinsten være stor hvis du vaksinerer deg.
Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for alvorlig influensasykdom.
 

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i første trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

Barn og voksne med:

 • diabetes type 1 og diabetes type 2.
 • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade.
 • nedsatt immunforsvar.
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40).
 • annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa.

Se FHI for mer informasjon.

 

Vaksine mot covid-19

Vaksinering mot sesonginfluensa og covid-19 starter i uke 43. (Det vil ikke være mulig å få influensa/covid-vaksine før dette.)

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2023/24:

 • Personer i aldersgruppen 65år og eldre, og sykehjemsbeboere.
 • Personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe.
 • Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.
 • Barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig.
 • Gravide i 2. og 3. trimester. 

Vaksinering med ny oppfriskningsdose med koronavaksine til de anbefalte gruppene for høst/vintersesongen 23/24 vil starte opp samtidig som influensavaksineringen. 

Det er mulig å ta koronavaksine samtidig som influensavaksine. 

Se FHI for mer informasjon.

Vaksinasjonstelefon
tlf.
 409 13 179 

onsdag og fredag kl. 0900-1130

For hjelp til timebestilling.

 

Tilbakemelding