Translate

Viktig melding

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.
Husbanken og kommunen samarbeider om støtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Vilkår for bostøtte

Alle over 18 år kan søke bostøtte unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste. Du kan likevel søke hvis du

 • er student med barn
 • er student uten barn, og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
 • er under 18 år og har egne barn

Du må bo i boligen du søker bostøtte for. Alle som bor i boligen må også være registrert i folkeregisteret.

Boligen din må være godkjent for helårsbruk. I tillegg må boligen ha egen inngang, eget bad/toalett og mulighet for å hvile og lage mat. Bor du i bofellesskap og har fått tildelt boligen av kommunen, kan du likevel søke bostøtte.

Mer informasjon om bostøtte 


Hvordan søke bostøtte

Du kan søke bostøtte elektronisk eller ved å levere søknad til kommunens servicekontor. Søknadsfristen for bostøtte er den 25. i hver måned. Utbetaling skjer ca den 20. i påfølgende måned.

Søk om bostøtte

  

Papirsøknaden skal du sende til: Nome kommune, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss


Du må melde fra om endringer

Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men du må melde fra skriftlig til kommunen om følgende

 • endre kontonummer
 • inntekt og/eller formue er endret
 • du har flyttet
 • noen andre hat flyttet ut eller inn i boligen
 • boligutgiftene har endret seg
 • du eller en annen i husstanden har blitt student
 • du har barn med fast delt bosted
 • nye barn i husstanden/familien
 • noen begynner eller avslutter militær førstegangstjeneste
 • du er verge eller fullmektig

Melde fra om endringer


Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema. Klagen skal du sende til kommunen.

Klage på vedtak om bostøtte

Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad til kommunen.


Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøttesider 
Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Åpningstider

09.00 - 15.00

Adresse

Nome rådhus, Ringsevja 30,   

3830 Ulefoss

Tilbakemelding