Translate

Viktig melding

Rettigheter og klagemuligheter

Rettighetene befolkningen har til å få sosiale tjenester, barneverntjenester og helse- og omsorgstjenester, og om hvordan du kan klage når rettighetene ikke blir oppfylt.

Tilbakemelding