Translate

Viktig melding

Jordmor og svangerskap

Svangerskapsomsorgen har som mål å kunne gi familien et best mulig grunnlag for å mestre, og glede seg over svangerskapet og fødselen som planlegges.
Førstegangs gravide får sammen med mann/samboer, tilbud om fødselsforberedende kurs som holdes av jordmor og helsesøster
 
Det tilbys oppfølging av den gravide gjennom hele svangerskapet.
 
Les mer om tilbudet til gravide gjennom denne brosjyren "Helsestasjonenes tilbud til gravide" (PDF, 199 kB)
 

Svangerskapsomsorgen i Nome kommune består av jordmor Gerd Astrid Blaasvær. Hun jobber 50% stilling på helsestasjonen i Ulefoss, og kan treffes onsdag og fredag, samt tirsdager i partallsuker

Jordmor kan kontaktes direkte på telefon eller e-post.

Åpningstider

onsdag og fredag, samt tirsdager i partallsuker

kl. 08:30 til 15:30

Adresse

Besøksadresse:
Stårrvegen 14, Ulefoss

Postadresse:
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Kartpunkt

Tilbakemelding