Translate

Viktig melding

Jordmor og svangerskap

Svangerskapsomsorgen har som mål å kunne gi familien et best mulig grunnlag for å mestre, og glede seg over svangerskapet og fødselen som planlegges.
Førstegangs gravide får sammen med mann/samboer, tilbud om fødselsforberedende kurs som holdes av jordmor og helsesøster
 

Det tilbys oppfølging av den gravide gjennom hele svangerskapet.

Les mer om tilbudet til gravide gjennom denne brosjyren "Helsestasjonenes tilbud til gravide" (PDF, 199 kB)

Svangerskapsomsorgen i Nome kommune består av jordmor Paula Kinni. Hun jobber 50% stilling på Helsestasjonen på Ulefoss, og kan treffes onsdag og fredag, samt tirsdager i partallsuker

Jordmor kan kontaktes på 35008620 eller direkte på telefon 917 29 980 eller e-post .

Tilbakemelding