Translate

Viktig melding

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Helsestasjon for ungdom er et tilbud til unge i alderen 13-20 år. Du kan treffe både helsesykepleier og lege. 

Kontakt

Helsesykepleier kan nås på mobil 941 62 790, send gjerne SMS, eller send e-post til: helsestasjonforungdom@nome.kommune.no
 

HFU´s tjenester

Omfatter rådgivning, veiledning, undersøkelser og behandling som er tilpasset ungdommens behov, og gis på deres premisser. Vi er her for deg og du kan spørre oss om det du lurer på.

Under har vi satt opp noen eksempler på ulike tema ungdom ofte vil snakke om:

 • Seksualitet og samliv
 • Prevensjon
 • Fysisk helse
 • Menstruasjonsplager
 • Psykisk helse; f.eks. tristhet, angst 
 • Selvmordstanker
 • Selvskading
 • Spiseproblemer
 • Kjønnssykdommer
 • Graviditet og abort
 • Vold
 • Rusmidler
 • Forhold til familie og venner
 • Vanskelig hverdag/livssituasjon

Åpningstider

Torsdager fra kl 14.00-16.30.

Sommerferie: stengt i ukene 26-33.

Høytider: stengt på alle røde dager.

Tilbakemelding