Translate

Viktig melding

Friskliv og mestring i Midt-Telemark og Nome

Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste for Midt-Telemark og Nome kommune i samarbeid med Gullbring Kulturanlegg A/S og Universitetet i Sørøst-Norge.

Frisklivssentralen har som overordna mål å fremme folkehelse og drive med forebyggende arbeid. Frisklivssentralen gir et tilbud til deg som trenger hjelp og støtte til å endre levevaner på grunn av fysiske eller psykiske helseutfordringer, eller for deg som står i fare for å utvikle livsstilssykdom.

Fastleger, annet helsepersonell og NAV kan henvise deg til Frisklivssentralen gjennom Frisklivsresepten. Det er også mulig å ta direkte kontakt.

  

Frisklivssentralen tilbyr tilrettelagt fysisk aktivitet og ulike kurs

 

Frisklivsresepten

Varer i 3 måneder og gir tilgang til strukturert veiledning og et variert treningstilbud.

Helsesamtalen

er individuell og bygger på prinsipper fra Motiverende Intervju. Kunnskap om hva som gir god helse, mestring og egne ressurser vil være i fokus.

Testing

av fysisk form kan bli gjennomført slik at en kan se fremgang i løpet av frisklivsperioden.

Gruppetrening

inne- og utendørs med fokus på blant annet utholdenhet, styrke, balanse og avspenning.

Kurstilbud

  • "BraMat for bedre helse"
  • "Tobakksfri"
  • "Sov godt"
  • Andre lærings-og mestringstilbud.

 

   

Helsesamtale er et gratis tilbud. En lav egenandel på kurs og treninger kan forekomme.

Telefon: 409 13 937/409 14 128

Klikk på logoen til Frisklivssentralen under for mer informasjon og kontaktinfo.

Tilbakemelding