Utdanningsvalg

Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnskoleopplæringa og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å bevisstgjøres om- og prøve ut interesser, evner og anlegg kan bidra til at flere foretar kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke. Faget skal bidra til en økt forståelse for arbeidslivets krav til kunnskap og kompetanse.

Opplæringa skal gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer ulike utdanningsprogram i videregående opplæring og aktuelle yrker. Elevene skal gis mulighet til praktisk aktivitet og fordypning i fag.

Opplæringa i faget skal legge til rette for at den enkelte elev kan få prøve ut og reflektere over sine valg. Det er også viktig å legge til rette for bruk av hensiktsmessige arbeidsformer og ulike læringsarenaer som kan gi bred faglig tilnærming gjennom kontakt og samarbeid med videregående skoler og arbeids- og næringsliv. Faget skal gi grunnlag for videre opplæring, arbeid og livslang læring.

 

Vil du vite mer?

Læreplan for utdanningsvalg. Utdanningsdirektoratet

Utdanning.no. Nasjonal fellesportal for utdanning, karriere og læring.

Kontaktperson

Mari Anne Sannes

Rådgiver Holla 10-årige skole
Tlf:
35008704
Mobil:
95863278

 

Hege Lindheim Runningen

Rådgiver Lunde 10-årige skole
Mobil:
40458841