Translate

Viktig melding

Skoleskyss

Elever på 1. trinn i grunnskolen som har mer enn 2 km mellom hjem og skole, og elever på 2.-10. trinn som har mer enn 4 km mellom hjem og skole, har rett på skoleskyss. Det forventes at skoleeleven går til nærmeste holdeplass for offentlig transport.

Elever med skyssrett som i tillegg har lang gåavstand mellom hjemmet og nærmeste holdeplass/kollektivtilbud, kan i tillegg ha rett på skyss til holdeplassen. Gåavstandene er i Nome kommune vedtatt fordelt på klassetrinn:

  • 1.-2- trinn - skyssgrense på 1 km
  • 3.-7. trinn - skyssgrense på 2 km
  • 8.-10. trinn - skyssgrense på 2,5 km
Kommunestyrevedtak sak 033/15


Bor eleven nærmere enn avstandene over, kan barnet likevel ha rett til skoleskyss dersom eleven:

  • har særlig farlig eller vanskelig skoleveg
  • er funksjonshemma, midlertidig skada eller sjuk

Retten til skoleskyss gjelder bare til og fra skolen. Det betyr at elever ikke kan ta en seinere buss hjem etter skoletid, f.eks. etter SFO.

 

Busskort

Det er elektroniske busskort i Nome kommune. Mister eleven busskortet sitt blir det erstatta mot et gebyr på 50 kr. Eleven må alltid ha kortet klart for å komme på bussen.

De som tar taxibuss får ikke busskort. Dette er en "lukka" transport og det er ikke lov å ta med venner hjem, selv om de vil betale.

Nettbuss organiserer skoleskyssen, og de foretar beregninger av gåavstand for alle elevene. Skolen får lister over elever som har krav på skyss, og elevene får utdelt busskortet på skolen.

Du trenger ikke søke om vanlig skoleskyss. Men er du uenig i oppmålingen, kan du sende en klage til Oppvekstkontoret i Nome kommune.

 

Særlig vanskelig eller farlig skoleveg

Det kreves skriftlig søknad for å få skyss på grunn av vanskelig eller farlig skoleveg. I søknaden må du oppgi hvor du mener at vegen er særlig farlig eller vanskelig for barnet ditt.

Søknaden leveres på skolen og behandles av Nome kommune. Vedtaket vil gjelde for ett skoleår. Det betyr at det må søkes på nytt hvert år. Det vil følge vanlig klageadgang på vedtak.

 

Søknad (PDF, 54 kB)

 

Delt bosted

Retten til skyss gjelder fra den adressa som eleven er registrert med i Folkeregisteret. Hvis en elev har avtale om delt bosted og bor like mye hos hver av foreldrene, vil retten til skyss gjelde fra begge hjemmene. Et barn med "vanlig samvær" har ikke delt bosted og dermed ikke tilsvarende rett.

 

Vil du vite mer?

Her finner du mer om skoleskyss for elever i grunnskolen. Farte

Åpningstider

mandag til fredag
kl. 09:00 - 15:00

Adresse

Nome rådhus, Ringsevja 30,   

3830 Ulefoss

Kartpunkt

Tilbakemelding