Inndeling av skoledagen

 

 

Både barnetrinn og ungdomstrinn deler inn skoledagen i  bolker, men til ulike tider.

Onsdager slutter hele barnetrinnet kl.12.30. 1.- 4. trinn slutter 11.30 på fredager.

Barnetrinn man, tirs og torsdag

 

Ungdomstrinn

1. økt

08.30 – 09.45

 

1. økt

08.30 – 09.00

Pause

09.45-10.00

 

2. økt

09.00 – 09.30

2.økt

10.00-11.00

 

3. økt

09.30 – 10.00

Pause

11.00-11.45

 

Pause

10.00 – 10.15

3. økt

11.45-13.00

 

4. økt

10.15 – 10.45

Pause

13.00-13.15

 

5. økt

10.45 – 11.15

4. økt

13.15-14.15

 

Pause

11.15 – 12.00

     

6. økt

12.00 – 12.30

     

7. økt

12.30 – 13.00

     

Pause

13.00 – 13.15

     

8. økt

13.15 – 13.45

      9. kt 13.45 - 14.15