KONTAKT OSS

Telefonnummer til sentralbordet er 35 00 88 00.

Besøksadresse er Brugata 42, 3825 Lunde.

 

Lunde 10-årige skole 

 

Rektor Hanne Skretteberg

35 00 88 02

90 87 65 44                       

Inspektør B-trinn Mette-Lise Mikalsen   

35 00 88 10

48 07 38 23

Inspektør U-trinn  Trine Amundsen        

35 00 88 30

91 32 45 79

Sekretær Emma J. Lindgren

Sekretær Inger Haugland

35 00 88 01 

Rådgiver Hege L. Runningen

35 00 83 31

97 58 92 53

Spesialpedagogisk koordinator Ingunn R. Lunde 

 

SFO Sigrunn Slåttedalen

35 00 88 28

90 70 25 58

Helsesøster Kristin Rossvang

94 16 27 90

Helsesøster Silje Listaul

95 24 79 65