KONTAKT OSS

Telefonnummer til sentralbordet er 35 00 88 00.

Besøksadresse er Brugata 42, 3825 Lunde.

 

Lunde 10-årige skole 

 

Rektor Hanne Skretteberg

 35 00 88 02

 90 87 65 44 

Inspektør B-trinn Kristin Kaarstein

 35 00 88 10 

 95 05 11 29

Inspektør U-trinn  Trine Amundsen        

 35 00 88 30

 91 32 45 79


Sekretær Inger Haugland

 35 00 88 01 

Rådgiver Hege L. Runningen

 35 00 83 31

 97 58 92 53


Spesialpedagogisk koordinator Ingunn R. Lunde 

 45 28 81 61     

SFO Sigrunn Slåttedalen

 35 00 88 28

 90 70 25 58


Helsesøster Silje Listaul

 40 80 88 66