Translate

Viktig melding

IKT

Visma Flyt Skole

Visma Flyt Skole brukes til å registrere fravær eller gi beskjeder til lærere. Foresatte får beskjeder som angår klassen og elevenes skolehverdag. 

VISMA - bruksanvisning til app for foresatte (PDF, 971 kB)

Skolestudio

Skolestudio brukes i undervisning og blant annet som hjemmelekser ved skolen. Mengde og innhold kan variere fra trinn til trinn. 

Pålogging for elev og foresatt

PC-avtale

Alle elever ved Lunde 10-årige skole har egen datamaskin. Maskinen brukes til skolearbeid på skolen og hjemme. Bruken kan variere fra tema og trinn. Datamaskinen skal være på skolen i helger og ferier. 

PC-avtale - Lunde 10-årige skole (PDF, 153 kB)

Nettvett

Både voksne og barn tilbringer mye tid på nettet. Voksne ved skolen og foresatte har et ansvar om å lære barna om forsvarlig bruk av internett og sosiale medier.  

Nettvettreglene

Tilbakemelding