Translate

Viktig melding

Ordensregler ved Holla 10-årige skole

Regler for Holla 10-årige skole

 

Skolens regler – konkretisert med elevstandarder

1

Elevene skal vise hensyn og respekt for andre

 1. Jeg hilser på alle voksne og medelever når jeg møter dem
 2. Jeg snakker til andre og om andre på en skikkelig måte
 3. Jeg viser omsorg for andre og hjelper den som trenger det
 4. Jeg gir ros og oppmuntring til den som trenger det

 

2

Elevene skal bidra til at undervisning og læring blir best mulig

 1. Jeg gjør leksene mine og møter forberedt til skoledagen
 2. Jeg møter presis og har med det jeg trenger til hver enkelt time
 3. Jeg tar fram bøkene når timen begynner og rydder opp ved timens slutt
 4. Jeg viser respekt for- og lytter til medelever og lærere
 5. Jeg ber om ordet når jeg skal si noe og har arbeidsro når det kreves
 6. Jeg gjør mitt beste og samarbeider med andre når det kreves
 7. Jeg ber om lov til å forlate plassen min
 8. Jeg leverer det jeg skal; lekser på skolen og lapper hjemme
 9. Jeg spiser når det er matpause og går på toalettet i friminuttet
 10. Juks i skolearbeid og på prøver / eksamener er ikke tillatt

 

3

Elevene skal ta godt vare på skolebygg, skolegård og skoleutstyr

 1. Jeg tar vare på skolens eiendeler; bøker, pult, stol, inventar og annet utstyr
 2. Jeg tar av utesko når jeg går inn i skolebygget
 3. Jeg holder orden på og rundt pulten min og i skuffer, hyller og skap som jeg benytter
 4. Jeg kildesorterer søppel i klasserommet og bruker søppeldunken når jeg kaster søppel ute
 5. Jeg setter opp stolen når skoledagen er slutt
 6. Skader gjort med forsett må erstattes

 

4

Skolen er mobilfri sone - elektronisk utstyr skal brukes som verktøy i undervisningen

 1. Jeg oppbevarer mobiltelefon og andre elektroniske kommunikasjonsverktøy slik som smartklokker som har kommunikasjonsmulighet og trådløse øreplugger i klassens  «mobilhotell».
 2. Jeg kan bruke mobilen som et verktøy i undervisningen etter avtale med lærer
 3. Jeg benytter ikke sosiale medier i skoletiden
 4. Jeg bruker internett med kildekritisk blikk og varsomhet
 5. Jeg har selv ansvar for medbragt elektronisk utstyr

 

5

Skolen har forbud som sikrer elevens trygghet

 1. Elevene har ikke lov til å forlate skolens område i skoletiden uten beskjed fra foresatte eller lærere
 2. Skolen har forbud mot våpen og farlige gjenstander
 3. Skolen har forbud mot bruk/besittelse av rusmidler, tobakk, snus, e-sigaretter og fyrstikker/lightere

 

6

Skolen har nulltoleranse for mobbing og andre krenkende handlinger

Skolen har nulltoleranse for

 • Mobbing: Psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og mobber, og episodene gjentas over tid.
 • Vold: Slag, spark, biting, lugging og lignende.
 • Utestenging: Enkeltelever avvises eller holdes utenfor av medelever i hele eller deler av skoledagens aktiviteter. Blikk og negativt kroppsspråk kan være en del av utestengingsproblematikken.
 • Diskriminering: Forskjellsbehandling i den forstand at noen behandles mindre gunstig enn andre. Betegner en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av andre individer på bakgrunn av etnisk tilhørighet, nasjonalitet, livssyn, sosial situasjon, kjønn, osv.
 • Andre krenkende ord og handlinger: Stygg språkbruk, utskjelling, spytting, å gjemme unna ting, komme med trusler og tulletrusler, ha negativt kroppsspråk, ”vise finger`n” og lignende.

Banning, kjønnsrelaterte, nedverdigende og gudsbespottende ord ansees som krenkende.

 

Tilbakemelding