Skolefritidsordning - SFO

SFO skal først og fremst være et trygt og godt omsorgstilbud for barn som trenger det. De voksne som jobber der har som mål å ta vare på hvert enkelt barn ved å gi dem god omsorg, nærhet og støtte.

Vedtekter

Skolefritidsordningen i Nome kommune drives i henhold til Opplæringslova og de retningslinjer som er vedtatt av Driftsutvalget.

Her er vedtekter for SFO i Nome kommune. (PDF, 433 kB)

 

Hvor og når er det SFO?

Det er SFO-tilbud ved Holla 10-årige skole og Lunde 10-årige skole.

Åpningstidene er fra kl 7.00 om morgenen til skolen begynner, og fra skoleslutt til kl 16.30 om ettermiddagen.

SFO følger skoleruta, men kan også gi tilbud i skoleferien.

Hvem kan gå på SFO?

Tilbudet gjelder for elever fra 1. til og med 4. trinn. I særskilte tilfeller kan også elever fra 5. til og med 7. trinn få et tilbud.

Barn lærer av fellesskap med andre på SFO. De får stor frihet til å velge hva de selv vil gjøre. De kan leke seg imellom, delta i friluftsliv, velge ro og hvile, delta i skapende aktiviteter, lytte til bøker eller se film, ta ansvar for gjøremål eller bli kjent i nærmiljøet. SFO har aktivitetsplaner for skoleåret.

 

Søknadsfrist 1. april

Søknadsfristen gjelder alle barn som skal begynne på SFO fra høsten.

Når barnet ditt har fått plass i SFO, har det plassen sin til den sies opp eller eleven er ferdig med 4. trinn.

Søknad

Oppsigelsestiden er en måned, gjeldende fra den 1. eller 16. i måneden. Dette gjelder også ved endring av plass. Du bruker det samme søknadsskjemaet, og krysser av hva søknaden gjelder.

Hva koster SFO?

 

SFO - oppholdsbetaling fra 1.2.2019
SFO - oppholdsbetaling fra 1.2.2019
Tilbud Hel plass 4 dager 3 dager 2 dager Halv plass
SFO i skoleåret (38 uker) 2185 1748 1311 874 1093
SFO med ferietilbud (44 uker) 2425 1940 1455 970 1213
Tilbud fra og med uke 31 og til og med 15. august for trinn 1 2202 Eller 185 kr per dag
Ekstradag i skoleåret 251
Ekstradag i ferier (for de som deltar i ferietilbudet) 354 (for de som deltar i ferietilbudet)

 

Juli er betalingsfri måned. Ingen søskenmoderasjon. Det er mulig å kjøpe ekstradager hele skoleåret - også i ferier. Betaling per måned i 11 måneder.

 

Kontaktperson

Gry Kvilekvål Olsen

Leder SFO Holla 10-årige skole
Tlf:
35 00 87 31
Mobil:
958 89 225

 

Sigrunn Løkslid Slåttedalen

Leder SFO Lunde 10-årige skole
Tlf:
35008828
Mobil:
90702558