Skolefritidsordning - SFO

SFO skal først og fremst være et trygt og godt omsorgstilbud for barn som trenger det. De voksne som jobber der har som mål å ta vare på hvert enkelt barn ved å gi dem god omsorg, nærhet og støtte.

Vedtekter

Skolefritidsordningen i Nome kommune drives i henhold til opplæringslova og de retningslinjer som er vedtatt av Driftsutvalget.

Her er vedtekter for SFO i Nome kommune. (PDF, 132 kB)

Søknadskjema - ny plass, endre eller si opp

Brukerveiledning til søknadsprosessen finner du her. (PDF, 69 kB)

Hvor og når er det SFO?

Det er SFO-tilbud ved Holla 10-årige skole og Lunde 10-årige skole.

Åpningstidene er fra kl 7.00 om morgenen til skolen begynner, og fra skoleslutt til kl 16.30 om ettermiddagen.

SFO følger skoleruta, men kan også gi tilbud i skoleferien.

Hvem kan gå på SFO?

Tilbudet gjelder for elever fra 1. til og med 4. trinn. I særskilte tilfeller kan også elever fra 5. til og med 7. trinn få et tilbud.

Barn lærer av fellesskap med andre på SFO. De får stor frihet til å velge hva de selv vil gjøre. De kan leke seg imellom, delta i friluftsliv, velge ro og hvile, delta i skapende aktiviteter, lytte til bøker eller se film, ta ansvar for gjøremål eller bli kjent i nærmiljøet. SFO har aktivitetsplaner for skoleåret.

Søknadsfrist 15. mars.

Søknadsfristen gjelder alle barn som skal begynne på SFO fra høsten.

Når barnet ditt har fått plass i SFO, har det plassen sin til den sies opp eller eleven er ferdig med 4. trinn.

Oppsigelsestiden er en måned, gjeldende fra den 1. eller 15. i måneden. Dette gjelder også ved endring av plass. 

Foreldrebetaling

Det innføres 12 timers gratis SFO for 1. klassinger fra skolestart høsten 2022. Prisene er derfor følgende:

Sfo_priser_host_2022
Tilbud og prisliste 1. trinn Hel plass 4 dager 3 dager 2 dager Halv plass
SFO i skoleåret (38 uker) 1177 659 141 0 0
SFO med ferietilbud (44 uker) 1298 727 156 0 0
Tilbud fra og med uke 31 og til og med 18. august for trinn 1 1890 eller kr 210 per dag
Ekstradag i skoleåret 400
Ekstradag i ferier (for de som deltar i ferietilbudet) 400 (for de som deltar i ferietilbudet)

For 2. - 4. trinn er prisene fra skolestart høsten 2022 følgende:

SFO - oppholdsbetaling fra 1.2.2019
Tilbud Hel plass 4 dager 3 dager 2 dager Halv plass
SFO i skoleåret (38 uker) 2590 2072 1554 1036 1295
SFO med ferietilbud (44 uker) 2855 2284 1713 1142 1428
Tilbud fra og med uke 31 og til og med 18. august for trinn 1 1890 Eller 210 kr per dag
Ekstradag i skoleåret 400
Ekstradag i ferier (for de som deltar i ferietilbudet) 400 (for de som deltar i ferietilbudet)


Juli er betalingsfri måned. Ingen søskenmoderasjon. Det er mulig å kjøpe ekstradager hele skoleåret - også i ferier. Betaling per måned i 11 måneder.

Nome kommune følger de nasjonale retningslinjene for redusert foreldrebetaling. Utgifter til SFO skal pr barn utgjøre maksimalt seks prosent av inntektene til husholdningen. Det er ikke en forutsetning at barnet har heltidsplass for at foreldrene skal omfattes av ordningen. Søknadsskjema finner du her.

Elever med særskilte behov på 5. -7 trinn har gratis SFO plass.

Uteblitt betaling i to måneder medfører tap av plass.

 

 

Kontaktperson

Irene Bjerk

SFO-leder Holla 10-årige skole
Tlf:
95889225
Mobil:
92205937

 

Sigrunn Løkslid Slåttedalen

Leder SFO Lunde 10-årige skole

 

Søknadsfrist for plass i SFO er 1. april.