Samarbeid hjem - barnehage

Relasjonen mellom barnehagen og hjemmet må være preget av åpenhet og likeverd. Personalet har ansvar for å samarbeide med alle foreldrene på en slik måte at de opplever seg sett, hørt og inkludert. Det er viktig for foreldrene at personalet viser interesse for barnet deres og opptrer som tilstedeværende og trygge.

Foreldrene trenger informasjon

Etablerte, gode relasjoner mellom foreldrene og de ansatte gjør det enklere og tryggere å ta opp bekymringer eller problemer. Det er viktig at innholdet i samtaler med foreldre, når andre er i nærheten, er positivt vinkla og i stor grad handler om barnets opplevelser og mestring. Hvis barnet er til stede, er det naturlig at de voksne involverer det i samtalen.

Personalet legger vekt på hvor avgjørende det er at foreldrene tar kontakt umiddelbart hvis de er bekymra for barnet sitt. Barnehagen skal også være rask til å informere foreldrene.

Om barnet selv gir uttrykk for at det ikke trives, eller når foreldrene eller personalet av en eller annen grunn er bekymra for et barn eller er usikre på noe, må partene snakke sammen og samarbeide om løsninger. Slike samtaler må foregå på tomannshånd.

Det må være åpen dialog hvor personalet begrunner og forklarer hva de gjør, og på hvilken måte de gjør det. Det er barnehagens ansvar å ta seg av dette. Foreldrene kan følge opp og støtte arbeidet. Det er viktig å holde tett kontakt, og bli enige om møtepunkter.

Samarbeidsutvalget i barnehagen SU (DOCX, 98 kB)