Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Redusert foreldrebetaling

Foreldre/foresatte kan søke om redusert foreldrebetaling i barnehagen. Foreldrebetalingen skal maks utgjøre 6 % av husholdningens samlede skattepliktige inntekter. Det er foresattes/samboeres samlede inntekter som er grunnlag for beregning av betaling. Dette gjelder også samboere som ikke har felles barn

For våren 2022 vil barn som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under 559 167 kr ha rett til redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid

Gratis kjernetid omfatter 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart. Husholdningens samlede inntekter må fra og med 1. august 2022 være under 598 825 kr.

Søknadsfrist

Man kan søke gjennom hele barnehageåret, men vedtakene har ikke tilbakevirkende kraft. For å få fratrekket fra nytt barnehageår er søknadsfristen 15. juni.

Søk her Foresattportal

Det er kommunen der barnet er registrert i Folkeregisteret som skal behandle søknaden. Klage på vedtak sendes Nome kommune innen tre uker. Statsforvalteren er videre klageinstans.

Vedlegg til søknaden

Det er krav om at fjorårets skatteoppgjør legges ved søknaden. 

Om dagens inntekt ikke samsvarer med fjorårets inntekt på selvangivelsen, kan annen dokumentasjon for inntekt godtas i tillegg til skatteoppgjøret. Dette kan f.eks. være lønnsslipper for de siste tre månedene eller inntektsdokumentasjon fra NAV.

Dersom det mangler inntektsdokumentasjon vil høyeste betalingssats bli benyttet, selv om det er sendt inn en søknad.

 

Vil du vite mer?

Foreldrebetaling. Utdanningsdirektoratet

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Lovdata

Åpningstider

mandag til fredag
kl. 09:00 - 15:00