Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Klikk for stort bilde

Redusert foreldrebetaling

Foreldre/foresatte kan søke om redusert foreldrebetaling i barnehagen. Foreldrebetalinga skal maks utgjøre 6% av årsinntekt. Samla skattepliktig årsinntekt må være under 557 333 kr for barnehageåret 2019/2020.

Gratis kjernetid

Gratis kjernetid omfatter 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart. Husholdningens samla inntekter må fra og med 1. august 2018 være under 548 000 kr.

Søknadsfrist

Det er lov å søke gjennom hele barnehageåret, men vedtakene har ikke tilbakevirkende kraft. For å få fratrekket fra nytt barnehageår er søknadsfristen 15. juni.

Søknad

Det er kommunen der barnet er registrert i Folkeregisteret som skal behandle søknaden. Klage på vedtak sendes Nome kommune innen tre uker. Fylkesmannen er videre klageinstans.

Vedlegg til søknaden

Det er krav om at årets selvangivelse legges ved søknaden. Dette er sensitiv informasjon og sendes derfor i posten til Nome kommune, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss.

Om dagens inntekt ikke samsvarer med fjorårets inntekt på selvangivelsen, kan annen dokumentasjon for inntekt godtas i tillegg til selvangivelsen. Dersom det mangler inntektsdokumentasjon, vil høyeste betalingssats bli benytta, selv om det er sendt inn en søknad.

Det er foresattes/samboeres samla inntekter som er grunnlag for beregning av betaling. Dette gjelder også samboere som ikke har felles barn.

Vil du vite mer?

Foreldrebetaling. Utdanningsdirektoratet

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Lovdata

Kontaktperson

Hannah Selmer

Økonomikonsulent
Tlf:
35 94 63 13
Mobil:
408 91 052

 

Åpningstider

mandag til fredag
kl. 09:00 - 15:00

Adresse

Nome rådhus, Ringsevja 30,   

3830 Ulefoss

Kartpunkt