Priser for barnehageopphold

Barnehagesatser fra 16.8.2019 (inkludert mat). Betaling per måned i 11 måneder (juli er betalingsfri).
Barnehagesatser fra 16.1.2020
Tilbud 1. barn 2. barn 3. barn
Ekstradag 300 300 300
3 dager per uke 2061 1497 650
4 dager per uke 2768 2016 887
Hel plass 3435 2495 1084

 

Barnehagesatsene følger statlige føringer for makspris og blir justert hvert år.

 

 

Faktura

Nome kommune sender ut månedlig faktura med forfall den 20. i neste måned. Juli er betalingsfri måned.

Det oppfordres til å velge autogiro eller efaktura som løsning for betaling av barnehageplassen.

Foreldre/foresatte kan velge å dele på betalinga, men dette krever underskrift fra begge.

Matsats, søskenrabatt, gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling er spesifisert på fakturaen.

 

Manglende betaling

Nome kommune har vedtatt faste prosedyrer ved manglende betaling av barnehageplassen:

  1. Økonomiavdelinga sender purring på fakturaen den neste måneden.
  2. Ved to ubetalte fakturaer vil foresatte gis en betalingsfrist. Økonomiavdelinga kan være behjelpelig med en nedbetalingsplan.
  3. Dersom det ikke foreligger avtale om betaling innen fristen, kaller Oppvekstkontoret inn til møte for å varsle om utkastelse fra barnehagen på en bestemt dato.

 

Vil du vite mer?

Matsatsene som er inkludert i prisene øverst
2017 Matsatser barnehage fra 16.1.2019
Ekstradag 20
3 dager per uke 180
4 dager per uke 260
Hel plass 300

 

 

Foreldrebetaling. Utdanningsdirektoratet

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Lovdta

Kontaktperson

Hannah Selmer

Økonomikonsulent
Tlf:
35 94 63 13
Mobil:
408 91 052

 

Åpningstider

mandag til fredag
kl. 09:00 - 15:00

Adresse

Nome rådhus, Ringsevja 30,   

3830 Ulefoss

Kartpunkt