Priser for barnehageopphold

Priser for barnehage fra 01.01.2023

Barnehagesatsene følger statlige føringer for makspris og blir justert hvert år.

Barnehageplass med mat 1. barn                              

Hel plass: Kr 3400

4 dager per uke: Kr 2720

3 dager per uke: Kr 2040

Enkeltdag: kr 553

Barnehageplass med mat 2. barn

Hel plass: Kr 2500

4 dager per uke: Kr 2000

3 dager per uke: Kr 1500

Enkeltdag: Kr 399

Barnehageplass med mat 3. barn

Hel plass: Kr 1150

4 dager per uke: Kr 920

3 dager per uke: Kr 690

Enkeltdag: Kr 168

Barnehageplass uten mat 1. barn

Hel plass: Kr 3000

4 dager per uke: Kr 2400

3 dager per uke: Kr 1800

Enkeltdag: Kr 513

Barnehageplass uten mat 2. barn

Hel plass: Kr 2100

4 dager per uke: Kr 1680

3 dager per uke: Kr 1260

Enkeltdag: Kr 359

Barnehageplass uten mat 3. barn

Hel plass: Kr 750

4 dager per uke: Kr 600

3 dager per uke: Kr 450

Enkeltdag: Kr 128

 

Faktura

Nome kommune sender ut månedlig faktura med forfall den 20. i neste måned. Juli er betalingsfri måned.

Det oppfordres til å velge autogiro eller efaktura som løsning for betaling av barnehageplassen.

Foreldre/foresatte kan velge å dele på betalinga, men dette krever underskrift fra begge.

Matsats, søskenrabatt, gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling er spesifisert på fakturaen.
 

Manglende betaling

Nome kommune har fra 01.01.22 vedtatt nye rutiner ved manglende betaling av barnehageplassen.

Har man to fakturaer som har forfalt til betaling, vil barnehagen sende ut et varsel om oppsigelse av barnehageplassen. Dette varselet vil inneholde en frist for innbetaling av utestående beløp.

Dersom du ikke kan betale innen oppsatt frist, må du ta kontakt med økonomiavdelingen og opprette en betalingsavtale.

Hvis betalingsavtalen ikke overholdes, vil oppsigelsen bli iverksatt. 

Vil du vite mer?

Utdanningsdirektoratet

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Åpningstider

mandag til fredag
kl. 09:00 - 15:00

Adresse

Nome rådhus, Ringsevja 30,   

3830 Ulefoss