Translate

Viktig melding

Overgang fra barnehage til skole

Å oppleve sammenheng mellom barnehage og skole og være trygg i ovegangsfasen gir et godt grunnlag for videre skolegang. Rammeplanen § 5 sier dette: "Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt fritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem".

 

Strategiplan for Lunde

  • Skolen v/kontaktlærerne på 1. (og 3. trinn) har ansvaret for innholdet og inviterer barna enten de har barnehageplass eller ikke.
  • Barnehagen tar ansvar for barna fra egen barnehage, enten de har dag i barnehagen eller ikke.
  • Lærene på 1. trinn tar ansvaret for barna som ikke har barnehageplass.

Det oppfordres til at de pedagogiske lederne og lærerne hospiterer hos hverandre i løpet av skoleåret.

 

 

Tilbakemelding