Barnehageplass

Frist for å søke om barnehageplass er 15. mars.
I foresattportalen kan du søke om barnehageplass, endre plasstype og si opp plassen.

Foresattportal
 

Nome kommunes barnehager

Det er seks kommunale barnehager i Nome kommune. I Lunde ligger Sluseparken barnehage, Skoemyra barnehage og Svenseid barnehage. Ulefoss har Fagerli barnehage, Herregårdshavna barnehage og Helgen barnehage.

Tilbud og åpningstider

Alle barnehagene tilbyr hel plass, fire dager i uka og tre dager i uka. Det er mulig å avtale enkeltdager med barnehagen ved ekstra behov.

Åpningstidene i barnehagene: kl. 06.45 - 16.30

Hvem har rett til barnehageplass?

Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november det året det blir søkt om barnehageplass, har rett til plass fra den måneden barnet fyller 1 år. Forutsetningen er at det er søkt om barnehageplass før søknadsfristen 15. mars. Hvis barnet ditt er under 1 år, kan du få tilbud om plass dersom det er ledig kapasitet.
Barnet må være folkeregistrert i Nome kommune ved oppstart i barnehagen.

Hvordan søke

Du søker om barnehageplass elektronisk. Det anbefales at du setter opp 3-4 prioriterte barnehager i søknaden. Dersom du søker plass i kun en barnehage, er det opp til kommunen å bestemme hvilken barnehage som skal stå som 2. valg i søknaden.

Søknadsfrist til hovedopptaket er 15. mars. Det er samme søknadsfrist for endringer av opphold eller ønsker om overføring til en annen barnehage for neste barnehageår. Selv om du står på venteliste dette barnehageåret, må du søke på nytt.

Det er en måneds oppsigelsestid på barnehageplassen. Det må betales for denne måneden.

Se en veiledning om hvordan du søker her:

 

 

Prioritert opptak

Søknadene blir sortert etter disse kriteriene:

  1.  Barn med nedsatt funksjonsevne. Barnehageloven § 37 (krever dokumentasjon)
  2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester § 4 – 12 og 4 – 4, andre og fjerde ledd (krever dokumentasjon)
  3. Barn som har en anbefaling fra lege, helsestasjon eller PPT (krever dokumentasjon)
  4. Alder. Eldste barn prioriteres først
  5. Utvidelse av eksisterende plass 
  6. Ny søknad til en barnehage hvor søsken har plass 
  7. Best mulig sammensatte barnegrupper 
  8. Barn av bosatte flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet 
  9. Det er sykdom eller andre store belastninger i familien

 

Tilbud om barnehageplass

Du må svare på tilbud om barnehageplass innen 14 dager for ikke å miste plassen


Ventelister

Når du søker utenfor hovedopptaket, eller har barn som ikke har rett på plass ved hovedopptaket, får du plass på venteliste. For barn uten rett til plass kan vi ikke si noe om når du kan forvente å få et tilbud. Det er avhengig av barnets plassering på søkerlistene, og når det blir ledige plasser i riktig aldersgruppe der du har søkt om plass. Husk at søknaden kun gjelder for inneværende år. Det må søkes på ny før 1.mars for neste barnehageår, hvis dere ikke har fått tilbud innen den tid.

Vil du vite mer?

Her er vedtektene for barnehagene i Nome kommune.

Rett til barnehageplass. Utdanningsdirektoratet

Regelverk for barnehager. Regjeringen

Åpningstider

mandag til fredag
kl. 09:00 - 15:00

Husk!  Søknadsfrist til Hovedopptaket er 15. mars

Adresse

Nome rådhus, Ringsevja 30,   

3830 Ulefoss