Satsningsområder

Klikk for stort bilde

Barnehagen driver arbeidsplassbasert kompetanseutvikling, og det vil si at hele personalet jobber felles med å utvikle kompetanse på enkelte områder. Vi jobber med det som vi som barnehage har behov for, og vi deler kompetanse med hverandre slik at alle i personalet innehar den samme kompetansen. Slik blir organisasjonen mer robust, og  kompetansen forsvinner ikke selv om noen slutter.

 

Vi er med på Utdanningsdirektoratet sin satsning "Barnehagemiljø og krenkelser". Denne satsningen varer inn i 2020. Det er en nettbasert kompetanseheving der vi lærer å avdekke, håndtere og forebygge krenkelser og uheldige samspillsmønstre.