Tilvenning

Klikk for stort bilde

Tilvenningstid

Det er viktig at overgangen til barnehagen blir så god som mulig. Foreldrene må føle seg trygge på at barnehagen er et godt sted for barna å være, og derfor er kommunikasjonen mellom ansatte og foreldre veldig betydningsfull.

Sist endret 25.08.2017

Foreldre / foresatte må ta seg tid til å være sammen med barnet i barnehagen de første dagene. Den første dagen bør være kort. Dette fordi så mange nye inntrykk på en gang vil gjøre de fleste barn slitne og trøtte.  Vi vil gjerne at det første møtet med barnehagen skal være preget mest mulig av positive opplevelser, og at barna skal glede seg til neste barnehagedag.

Det vil være veldig individuelt hvor lang tid et barn trenger på å føle seg trygg i barnehagen. Alle barn får primærkontakter blant personale slik at barnet kan bygge en tettere relasjon til en ansatt i begynnelsen. Den første tiden er fokuset på rutiner, omsorg og trygghet.

Vi vil også ha oppstartssamtaler med foresatte før oppstart.