Oppholdstid og fremmøte

Klikk for stort bilde

Når barnet har begynt i barnehagen er det viktig at det kommer regelmessig, slik at det blir kjent med de andre barna og blir en del av gruppa. 

Barna bør være i barnehagen innen kl. 09.30. Dersom dere av en eller annen grunn ikke kan komme til 09.30, så ønsker vi at dere ringer og gir beskjed. Dette på grunn av planlagte aktiviteter ofte vil finne sted etter denne tida.

Dersom barnet er sykt eller tar seg fri en dag, så ønsker vi beskjed helst innen kl. 08.00 på grunn av planlegging av bemanning.

Barnets maksimale oppholdstid i barnehagen er 45 timer pr.uke. Vi anbefaler at barna ikke har så lange dager. Det er viktig å holde seg innenfor den tida tilbudet gir. Barnehagens åpningstid er fra kl. 06.30-17.00. Barna skal være ute av barnehagen kl. 17.00 for da er personalets arbeidstid over.