Translate

Viktig melding

Vurdering

Barnehagen skal planlegge, dokumentere og vurdere sin virksomhet. 

Styrer har ansvar for at virksomheten vurderes på en systematisk måte. Vår møtetid bruker vi systematisk til å evaluere, og reflektere over valg av aktiviteter, gjennomføring av disse og den voksnes rolle overfor barna, foreldre og kolleger.

Gjennom dokumentasjon ønsker vi å synliggjøre barnas læreprosesser, og vurdere sammen hva som er bra og hva vi kan gjøre annerledes. Barnas trivsel, utvikling og samspillet mellom barna vurderes gjennom hele året. Dette gjør vi ved å være lyttende og tilstedeværende voksne, i tillegg til observasjoner, samtaler og månedlige foreldreskriv.

 

Utforsking av eikenøtter - Klikk for stort bilde 

Tilbakemelding