Foreldresamtaler

Den daglige dialogen mellom dere foreldre og barnehagen er den aller viktigste, men to ganger i løpet av et barnehageår tilbyr vi foreldresamtaler.
 

Høstens samtale er obligatorisk for alle, men vårens samtale er valgfri.
Noen ganger vil kanskje barnehagen ha behov for samtale selv om dere i utgangspunktet ikke ønsker det. Da avtaler vi tid.
Vi setter av 45 minutter til foreldresamtalen der vi sammen snakker om barnets trivsel og utvikling.
Som samtaleutgangspunkt har vi faste skjemaer med ulike fokusområder knyttet opp mot barnets alder.

Skjemaet får du med deg hjem i forkant slik at dere kan forberede dere hjemme.

I god tid før foreldresamtaleuka på høsten får dere en dato og tid for samtale. 
Før vårens frivillige samtaler henges det opp en liste med tider dere fører dere opp om det er ønskelig.