Avdelingene

Barnehagen vår har i år 30 plasser og fem voksne i grunnbemanning.

Publisert av Mette Sollid. Sist endret 28.08.2018

Fylle kanner - Klikk for stort bilde Hvordan vi organiserer oss er stort sett avhengig av antall barn vi har hvert år og deres alder.
Dette barnehageåret deler vi oss i to grupper basert på alder. Store deler av dagen, særlig morgen og ettermiddag er vi sammen. De delene av dagen vi har planlagt pedagogisk arbeid deler vi oss. Dette gjør at barna får aktiviteter som er tilpasset alder og interesser. Vi er også delt under måltidene vi spiser inne. Da får vi oftest en roligere atmosfære rundt måltidet som innbyr til samspill og gode samtaler med jevnaldrende barn og de voksne.