Avdelingene

Barnehagen vår har i år 30 plasser og fem voksne i grunnbemanning.

Klikk for stort bilde

Hvordan vi organiserer oss er stort sett avhengig av antall barn vi har hvert år og deres alder.

 

Dette barnehageåret deler vi oss i to avdelinger basert på barnas alder og hvordan vi fordeler bemanningen ift. pedagog - og bemanningsnormen.

Deler av dagen, særlig morgenen er vi sammen. Delingen i avdelinger gjør at barna får aktiviteter som er tilpasset alder og interesser.