Translate

Viktig melding

Avdelingene

Barnehagen vår har i år 42 plasser og syv voksne i grunnbemanning.

Hvordan vi dele avdelingene er stort sett avhengig av antall barn vi har hvert år og deres alder.

Delingen i avdelinger gjør at barna får aktiviteter som er tilpasset alder og utvikling.

Tilbakemelding