Ansatte

 • Styrer: Jill Heidi Sinnerud 
 • Assisterende styrer: Mette Sollid
   
 • Avdelingsleder: May Brit Hoff
 • Avdelingsleder: Anja S Lunde
   
 • Barnehagelærer: Inger Norendal
 • Barnehagelærer: Mette Sollid
 • Barnehagelærer: Wenche Rinde
   
 • Assistent: Anne Baksås
 • Barne - og ungdomsarbeider: Anne Berit Vibeto