Ansatte

 • Styrer: Jill Heidi Sinnerud 
 • Assisterende styrer: Mette Sollid

   
 • Avdelingsleder: Anja S Lunde
 • Avdelingsleder: Inger Wines
   
 • Barnehagelærer: Mette Sollid
 • Barnehagelærer: Jorunn Solberg
   
 • Assistent: Anne Baksås
 • Barne - og ungdomsarbeider: Anne Berit Vibeto
 • Barne - og ungdomsarbeider: Vilde Høydal
 • Lærling: Katinka Hemelsoet
 • Vikar: Katrine Rygg Birkeland