Nyttig å vite

Oppmøte - ferie og fravær

Oppmøte

Når barnet begynner i barnehagen, ønsker vi å gjøre tilvenningen i barnehagen så «myk» som mulig. Vi ber dere foreldre ta dere god tid til å være sammen barnet de første dagene. Ofte vil det være nok å være et par timer den første dagen. Når dere skal komme og hvor lenge dere skal være de neste dagene avtales med personalet på avdelingen.

Når barnet har begynt i barnehagen, er det viktig at barnet kommer regelmessig slik at det blir kjent med de andre barna og blir en del av gruppa.

Det er full anledning til at dere kan ta fri når dere ønsker det, men vi ber dere alltid gi beskjed til barnehagen når barnet skal være borte. Det kan gjøres ved å si ifra i forkant, eller ringe om morgen.

Det er viktig at dere alltid har kontakt med en av de ansatte når dere kommer om morgenen. Dersom dere ikke blir møtt i garderoben, har dere som foreldre / foresatte ansvar for å følge barnet inn på avdelingen slik at dere får kontakt med en ansatt.

Når barnet blir hentet, er det viktig at dere alltid sier ifra når dere går. Dette er for at vi skal ivareta sikkerheten på best mulig måte, alltid skal vite hvor mange barn som er på avdelingen / i barnehagen.

Dersom det er andre som skal hente barnet, er det viktig at dere gir beskjed.

 

Ferier

Alle barna skal normalt ha 4 ukers ferie i løpet av året, og disse kommer i tillegg til barnehagens planleggingsdager. 3 av ukene bør være sammenhengende om sommeren.

Barnehagen holder stengt julaften, nyttårsaften, mandag, tirsdag og onsdag før skjærtorsdag (påskeuka), samt to uker i juli, uke 29 og 30.

I tillegg holder barnehagen stengt 5 planleggingsdager i løpet av året.

I uke 28 samarbeides det med de andre barnehagene i kommunen. Det vil da være en barnehage som er åpen, men det vil være med personal fra de barnehagene det kommer barn fra. De som skal benytte barnehagen i uke 28, melder fra / søker på eget skjema på kommunens hjemmeside, innen 1. april.

I forkant av skolens ferier velger vi å gi ut ferielapper til barna. Dette er for å få en oversikt over hvor mange barn som skal være i barnehagen i disse feriene, slik at vi kan bruke personalet på en mest mulig hensiktsmessig måte.

 

Fravær

Gi alltid beskjed til barnehagen når barnet er borte fra barnehagen, enten dere tar en fridag eller det er på grunn av sykdom. Det er ikke nødvendig å ringe hver dag når barnet er borte, men gjør en avtale med personalet på avdelingen hva som gjelder for de neste dagene.