Mat og måltider

Barnehagen serverer mat - mot foreldrebetaling. Det serveres to måltider om dagen, ca. kl. 09.30 og ca. kl. 13.30.

Måltidene vil i hovedsak bestå av brød, kornblandinger, frukt og melkeprodukter, men av og til vil det være et varmt måltid.

For de barna som kommer tidlig om morgenen vil det være mulig å spise litt om morgenen (frem til ca. kl. 08.00). De må da ha med seg det de skal spise.

Vi ønsker å ha hyggelige måltider, hvor barna lærer å kjenne på følelsen av å være sulten og mett, uten å ha fokus på menger. Det føres ingen nøyaktig oversikt over hvor mye hvert enkelt barn har spist i løpet av måltidet / dagen, men det blir gitt beskjed når «noe er utenom det vanlige».

 

For å lage en god ramme rundt måltidene, har vi satt oss opp noen mål for måltidene;

 

  1. Alle barn skal gis tilbud om mat (minst) 2 ganger i løpet av dagen

–       Alle har behov for mat og drikke for å fungere godt

–       De voksne skal ha respekt for barnas valg, - hvor mye de ønsker å spise

 

  1. Måltidet skal være hyggelig

–       Måltidet skal være godt forberedt

–       De voksne skal være til stede, det er med på å skape ro

–       Ha fokus på barna, slik at de trives og har lyst til å spise

 

  1. Måltidet skal være en god læringsarena

–       De voksne skal være gode rollemodeller

–       Gi barna gode holdninger og lære bordskikk

–       En god situasjon til å bli kjent med hverandre, barn og voksne.