Bursdagsfeiring

Når barn har bursdag, markeres dette i barnehagen med flagg, krone og sang. Avdelingene har også egne «bursdagssamlinger» der barnet som har bursdag får ekstra oppmerksomhet.

Når barna har bursdag, kan de velge fra en egen bursdagsmeny.  Menyen er litt forskjellig mellom de store avdelingene og småbarn. Hva barnet ønsker fra bursdagsmenyen, avklares med barnet, eventuelt foreldre, i forkant av feiringen. 

Vi ønsker ikke at det skal deles ut bursdagskort i barnehagen.