Sykdom og medisinering

 

BARN OG SYKDOM

Når barn er syke, skal de ikke være i barnehagen. Dette reduserer sykefraværet for både barnet selv, de andre barna og personalet.

Det er ikke alltid at barn har feber når de er syke. Det er allmenntilstanden til barnet som avgjør om barnet er friskt nok til å være i barnehagen, om barnet spiser, orker å være med i leik og aktiviteter som foregår i barnehagen.

Gi alltid beskjed til barnehagen / avdelingen når barnet er borte.

Viser videre til heftet ”Kan barnet mitt være i barnehagen i dag?” Her finner dere nyttig informasjon om barn og sykdom.

 

MEDISINERING

Av hensyn til barnas sikkerhet har vi rutiner / retningslinjer for medisinering av barn i barnehagen.

Tilfeldig medisinering er foreldrenes ansvar og barnehagen skal som hovedregel ikke påta seg dette. Husk at tre ganger i døgnet ikke nødvendigvis betyr morgen, middag og kveld. Dersom barn likevel trenger medisiner i barnehagen, skal det fylles ut egne skjemaer, men disse skjemaene gjelder kun for en bestemt periode.  

Barnehagen kan ta på seg medisinering av kronisk syke barn. Det skal da skrives en skriftlig avtale med lege og foreldre. Personalet skal ha en grundig opplæring i hvordan medisinen gis, og det skal følge med en detaljert, skriftlig bruksanvisning på dette.