Kontaktinformasjon

Fagerli barnehage

Herregårdsvegen 87

3830 Ulefoss

Telefon; 35 00 87 70

 

E-post; fagerli.barnehage@nome.kommune.no

Barnehagens åpningstid er 06.30 - 17.00