Maurtua

Maurtua er en småbarnsavdeling som holder til oppe i den grønne bygningen, "vegg- i vegg" med Marihøna som er den andre småbarnsavdelingen. Avdelingene samarbeider på morgen og ettermiddag.

Ved oppstart barnehageåret 2017-18 har avdelingen 18 plasser, og alle barna er ett år.

Personalet legger vekt på å gi de små barna en forutsigbar og trygg hverdag. Dette gjøres gjennom faste aktiviteter og rutiner i hverdagen. Dette er også gode læringsarenaer for barna, for eksempel når det gjelder språk og begreper. Omsorg og trygghet er viktig for all læring.