Translate

Viktig melding

Maurtua

Maurtua er en småbarnsavdeling som holder til oppe i den grønne bygningen, "vegg- i vegg" med Marihøna som er den andre småbarnsavdelingen. 

Dette barnehageåret har Marihøna 12 plasser for 1- og 2-åringer.

Personalet legger vekt på å gi de små barna en forutsigbar og trygg hverdag. Dette gjøres gjennom faste aktiviteter og rutiner i hverdagen. Dette er også gode læringsarenaer for barna, for eksempel når det gjelder språk og sosial kompetanse. Omsorg og trygghet er viktig for all læring.

Tilbakemelding