Translate

Viktig melding

Marihøna

Marihøna er en småbarnsavdeling og holder til i 2. etasje i den grønne bygningen. Avdelingen ligger "vegg- i vegg" med Maurtua som er den andre småbarnsavdelingen.

Dette barnehageåret har Marihøna 12 plasser for 1- og 2-åringer.

Personalet legger vekt på å gi barna en trygg og forutsigbar hverdag. Dette gjøres blant annet gjennom faste rutiner og aktiviteter i hverdagen. Dette er også gode læringsarenaer for barna, for eksempel når det gjelder språk og sosial kompetanse. Omsorg og trygghet er viktig for all læring.

Tilbakemelding