Marihøna

Publisert av Line S. Pershaug. Sist endret 25.08.2017

 

Marihøna er en småbarnsavdeling og holder til i 2. etasje i den grønne bygningen. Avdelingen ligger "vegg- i vegg" med Maurtua som er den andre småbarnsavdelingen.

Barnehageåret 2017-18 er det 24 plasser på avdelingen, og barna er i alderen 1-2 år.

Personalet legger vekt på å gi barna en trygg og forutsigbar hverdag. Dette gjøres blant annet gjennom faste rutiner og aktiviteter i hverdagen. Dette er også gode læringsarenaer for barna, for eksempel når det gjelder språk og begrepsinnlæring. Omsorg og trygghet er viktig for all læring.