Translate

Viktig melding

Blåklokka

.

Avdelingen holder til i den røde bygningen, og har inngang på nedsiden av bygget.

Avdelingen er for barn i alderen 3 - 6 år.

Barna på avdelingen vil bli delt inn i ulike grupper, og en del aktiviteter vil foregå i disse gruppene. 

Tilbakemelding