Foreldresamtaler og foreldremøter

 FORELDRESAMTALER

En gang per halvår settes det av tid til foreldresamtaler for hvert enkelt barn.

Her blir det tatt opp hvordan barnet trives og utvikles i barnehagen, og hvordan dere foreldre opplever at det går. Det er også anledning for både foreldre og personalet å be om å få samtaler i tillegg til de vi setter opp i barnehagen, eller til andre tider.

 

Det er viktig å merke seg at det ikke er all informasjon som egner seg for å ta opp i bringe- og hentesituasjonen. Det er da viktig å gjøre avtaler slik at en samtale kan avtales.

 

FORELDREMØTER

Det avholdes foreldremøter, 1 – 2 ganger i året.

Det holdes eget foreldremøte for de som har barn som skal begynne på skolen (vår).