Foreldresamtaler og foreldremøter

Publisert av Line S. Pershaug. Sist endret 30.08.2017

 FORELDRESAMTALER

En gang per halvår settes det av tid til foreldresamtaler for hvert enkelt barn.

Her blir det tatt opp hvordan barnet trives og utvikles i barnehagen, og hvordan dere foreldre opplever at det går. Det er også anledning for både foreldre og personalet å be om å få samtaler i tillegg til de vi setter opp i barnehagen, eller til andre tider.

 

Det er viktig å merke seg at det ikke er all informasjon som egner seg for å ta opp i bringe- og hentesituasjonen. Det er da viktig å gjøre avtaler slik at en samtale kan avtales.

 

FORELDREMØTER

Det avholdes foreldremøter, 1 – 2 ganger i året.

Det holdes eget foreldremøte for de som har barn som skal begynne på skolen (vår).