Lokale forskrifter for Nome

Kommunen kan i mange tilfeller fastsette lokale forskrifter. Slike forskrifters formål vil være med på å bestemme private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et avgrenset område (innenfor kommunen). 

Kontaktperson

Terje Pedersen

Avdelingsingeniør byggesak
Tlf:
35946200

 

Tor Flom

Avdelingsingeniør byggesak
Tlf:
35946200

 

Åpningstider

09.00 - 15.00

Kartpunkt