Translate

Viktig melding

Vi bygger mer fortau på Berget

Vegarbeid er i gang på Herregårdsvegen på Ulefoss, og vegen er stengt ved Herregårdshavna barnehage. Det er stengt for all trafikk på strekningen fra krysset Herregårdsvegen-Smedkåsa-Bergebakken-Apalvegen til krysset Herregårdsvegen-Bjørkelia.

Antatt varighet

Arbeidet vil fortsette til 22.02.2024. Ferdig asfaltering 04.04.2024.

Omkjøring

Omkjøring er skiltet gjennom boligfeltet på berget. Dette er et trangt og uoversiktlig område for trafikk, og Nome kommune oppfordrer trafikanter til å utvise største aktsomhet. Farten inni feltet anbefales å ligge lavere enn 20 km/t, enda saktere på særlig utsatte steder.

Vi oppfordrer til å ferdes hensynsfullt, aktpågivende og varsomt.

Alternativ omkjøring

Det er to alternative omkjøringer, se kartutsnitt.

Kartskisse - omkjøring 1 - Klikk for stort bildeAnbefalt rute nr. 1 om Holla Gaard. Kart: vegvesen.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ 1 viser kjøring opp «nyebakken» videre om Holla Gård via Briskemyr inn på Herregårdsvegen som følges til barnehagene.

Kartskisse 2 - omkjøring - Klikk for stort bildeAnbefalt rute nr. 2 om Holla Gaard. Kart: vegvesen.no


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alternativ 2 viser kjøring opp Kirkebakken videre langs Prestegårdsalleen og via Briskemyr inn på Herregårdsvegen som følges til barnehagene. 

Tilbakemelding