Velkommen til folkemøte!

Klikk for stort bilde

Forekomstene av de sjeldne jordartsmetallene (REE) på Fensfeltet er sannsynligvis Europas største – er gruvedrift på Fensfeltet nært forestående?

Dette er tema når Telemark fylkeskommune og Nome kommune inviterer til åpent møte.  

Tid: Torsdag 29. August klokka 18.00-19.00 

Sted: Samfunnshuset på Ulefoss

Beboere, medier, politikere og andre er hjertelig velkomne! 

Regiongeolog Sven Dahlgren vil presentere resultatene fra de geologiske undersøkelsene som har blitt gjort i offentlig regi på Fensfeltet de siste årene. Som allerede nevnt er det sannsynlig at forekomstene av REE er blant Europas største. 

Det vil bli gitt en orientering om hvor i prosessene vi nå befinner oss og hva som kan skje framover.

Møt fram, og still gjerne spørsmål!

For mer informasjon, ta kontakt med: 

Jørund Ruud, leder hovedutvalg for næringsutvikling, Telemark fylkeskommune, e-post: jorund.ruud@vtfk.no, telefon: 909 13 996

Bjørg Tveito Lundefaret, ordfører, Nome kommune, e-post: Bjorg.Tveito.Lundefaret@nome.kommune.no, telefon: 913 51 748

Sven Dahlgren, regiongeolog, Telemark fylkeskommune, e-post: sven.dahlgren@vtfk.no, telefon:  906 92 752