Translate

Viktig melding

Vannavslag 19.03.19 - 20.03.19

På grunn av arbeid med hovedvannledningen på Ulefoss vil vannet bli borte i dag 19.03.19 fra kl. 22.00 til i morgen 20.03.19 kl. 06.00.
Dette gjelder 
følgende eiendommer: Ringsevja 12-16, Pilerødvegen 2-27, Kåsa 2-15, Kirkebakken 9-27, Ekornrød 3-11 og Arntsgate 2-5.

Tapp opp godt med vann så dere klarer dere i perioden. Hvis vannet er grumset, la vannet renne til det blir klart før det brukes.

Tilbakemelding