Translate

Viktig melding

Utlysning av lokal strømstøtteordning - direkte støtte til strømregning i februar og mars

Bedrifter kan søke om støtte til å dekke inntil 50 % av strømkostnad over 70 øre for perioden februar – mars 2023. Ut fra søknadsmengden og tilgjengelig ramme kan det bli satt et maksbeløp per bedrift.

Se hvem ordningen gjelder for og hvordan du søker på MTNU.no

Tilbakemelding