Ulykke ved Nyhus på Lannavegen

Kriseteamet i kommunen er varslet i forbindelse med ulykke som har skjedd ved Nyhus på Lannavegen. 

Har du behov for noen å snakke med? Kontakt leder av kriseteam Grete Johnsen, tlf 900 45 844 eller 954 34 980.

Planlagt møte i formannskapet og kommunestyret i kveld 11. februar utsettes.