To nye etatsjefer er ansatt

Frid Berge (45) er ansatt som etatsjef for samfunnsutvikling, og Lillian Olsen Opedal (51) er vår nye helse- og omsorgssjef.

Begge de to nye etatsjefene har en erfaringsbakgrunn som gjør at de er svært godt kvalifiserte til å bidra til å løse de utfordringene Nome kommune står overfor i årene framover. Vi får to etatsjefer som mestrer både strategiske og operative utfordringer. De nye etatsjefene vil få ansvar for å lede hver sin etat med engasjerte og dyktige fagpersoner, samtidig som de inngår i kommunedirektørens ledergruppe med et helhetlig og tverrsektorielt ansvar. Etatsjefene får en viktig rolle i utviklingen av Nome som organisasjon og lokalsamfunn i årene som kommer. I rekrutteringsprosessen har vi vært opptatt av rekruttere etatsjefer som ser sine etater i et helhetsperspektiv og som evner å få til samhandling på tvers av kommunens tjenesteområder, med andre offentlige aktører og med lokalsamfunnet.

Frid Berge har en bachelorgrad innen kulturarbeid og grunnfag historie. Hun holder på med en masterutdanning i samfunnsplanlegging. Hun har sin yrkeserfaring fra Skien kommune (2000-2013) i stillinger som daglig leder, spesialkonsulent og team-/fagleder innen kultursektoren og fra Seljord kommune fra 2013 som plan- og utviklingssjef, kommunalsjef samfunn og konstituert rådmann.

Lillian Olsen Opedal er sykepleier med tilleggsutdanning i anestesi og som helsesøster. I tillegg har hun etterutdanning i psykisk helsearbeid, fysisk aktivitet og diverse ledelelsesfag. Hun holder på med en masterutdanning i helseledelse. Hun har erfaring fra sykehus, helsestasjonsarbeid, forvaltning og fagutviklingsarbeid hos Fylkesmannen og har siden 2018 vært kommunalsjef for helse- og omsorg i Seljord kommune.

Begge har bred ledererfaring, god kjennskap til kommunal forvaltning og vant til å jobbe i en politisk styrt organisasjon.

Lillian Olsen Opedal begynner som helse- og omsorgssjef 1. juni.

Frid Berge begynner som etatsjef for samfunnsutvikling 1. august.

Kommunedirektør Rune Engehult er svært fornøyd med de to ansettelsene. Søkerlistene til  begge stillingene var preget av sterke kandidater. Det har vært et «luksusproblem» å velge de rette personene til disse viktige stillingene.

Lillian og Frid - Klikk for stort bildeLillian Olsen Opedal og Frid Berge