Tirsdager og torsdager – skrivedager på teknisk – kontoret stengt!

Avd. for planlegging og arealforvaltning behandler bl.a. byggesaker, oppmålingssaker og reguleringsplaner.  Avdelingen har bak seg en krevende vinter/vår med sterkt redusert bemanning. Dette fører til at vi nå ser oss nødt til å stenge kontoret for publikum 2 dager i uka – tirsdager og torsdager for å kunne behandle innsendte søknader fra innbyggerne våre. Vi ønsker på denne måten å sikre raskere og mer forutsigbar behandling av sakene.

Det er mulig å ringe kommunens servicekontor for timebestilling for de andre dagene. Gjennom servicekontoret kan du også legge igjen meldinger til oss. Mandag, onsdag og fredag vil kontoret være åpent på vanlig måte.

 

Vi beklager ulempen endringen vil kunne medføre for enkelte av våre kunder, men håper å ta igjen dette med raskere saksbehandlingstid for dere som venter på svar fra oss!

Endringen blir innført fra 20. mai 2019.