Tilskuddsbonanza til gode prosjekter i kommunen!

Gode tverrsektorielle krefter i Nome kommune, fra både private og frivillige til offentlige tjenester, har i løpet av de siste dagene mottatt svar på flere tilskuddssøknader som til sammen gir prosjekter i kommunen over 2 millioner kroner i tilskudd!

Inkludering i kulturliv - tilskudd fra kulturtanken 

Fra ordningen:
Tilskudd til styrking av barn og unges mulighet for å delta på fellesarenaer innen kunst- og kulturaktiviteter.
Kulturtanken (Den kulturelle skolesekken) har i 2022 hatt 12,6 millioner kroner til utdeling for gode prosjekter som fremmer kulturdeltakelse for barn og unge. Ved utdeling av tilskudd var det kun to tilskuddsmottakere fra Vestfold og Telemark, begge var prosjekter fra Nome kommune!

Fra venstre: Linda Thorstensen, leder Nome AP, John Trygve Arnesøn Bakke, dirgent korps, Fredrik Juel, representant for Høidalen, Sætre og Åsland kulturhistoriske forening, Cedomir Popadic, kulturskolerektor Nome kulturskole, Bjørg Tveito Lundefaret, ordfører, Nome kommune. Mangler på bildet: Solbjør Holter, daglig leder Nome nærmiljøsenter 

  • På nye stier.
    Høidalen, Sætre og Åsland kulturhistoriske forening i samarbeid med Nome stisykkel har prosjektet på nye stier for å øke interesse og rekruttering til stisykling, natur og kulturarv blant ungdom 14-19 år. Prosjektet mottar kr 20 000.
  • Fugl Føniks.
    Frivilligheten i Nome, med Nome nærmiljøsenter i spissen, sammen med skolekorps og Nome kulturskole har søkt og fått bevilget kr 350 000 i tilskudd fra Kulturtanken for et kunst –og kulturdeltakelsesprosjekt for skoleåret 2022-2023. Prosjektet vil ha tre deler; korps for 2.trinn (Fønikskorpset), kunstworkshops for ungdom (Fugl Føniks), og et kunstprosjekt for mødre på Nome Asylmottak (Redet).

Stimuleringsmidler til talentsatsing og fordypningsprogram fra Sparebankstiftelsen DNB

Av 12,5 millioner delt ut av Sparebankstiftelsen DNB for inkluderende kulturskoler og fordypningstiltak er det kun to søkere fra Vestfold og Telemark fylke som mottar tilskudd:

  • Nome kulturskole har, sammen med Midt-Telemark kommune, søkt stimuleringsmidler og fått tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB for et felles talentfordypningsprogram innen visuell kunst: ArtLab, på kr. 255 000
  • Nome kulturskole har, sammen med Grenlandsregionen, søkt stimuleringsmidler og fått tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB for et felles talentfordypningsprogram innen dans og musikk: Samordnet og inkluderende fordypningsprogram i Grenlandsregionen (SIFIG) på kr 550 000. 

Inkludering av barn og unge – bufdir

  • Det kommunale, treårige prosjektet «Sterke røtter, gode minner og nysgjerrige ungdomsføtter», mottar kr 979 000 i tilskudd fra barne, ungdoms og familiedepartementet for utjevning av sosiale forskjeller, inkludering og fremming av den gode oppveksten i Nome.