Tilskudd til ENØK-tiltak for bedrifter i Nome

Det er bevilget 400 000,- fra Midt-Telemark-fondet til ordning for støtte til ENØK (energiøkonomisering) for bedrifter i Nome.  

Hva kan det søkes støtte til

Bedrifter kan gjennom ordningen søke støtte til:

  1. Energirådgiver for gjennomgang av mulige ENØK-tiltak, med maks støttesum på inntil 25 000,-
     og/eller
  2. Investeringer i ENØK-tiltak som ikke er en del av støtteordninger fra Enova (https://www.enova.no/bedrift/).

Dette betyr i praksis at bedriften kan søke om:

  • solceller som ikke er en del av en energisentral med bruk av flere energikilder
  • luft-luft varmepumper
  • luft-vann varmepumper

Støttegrad er 25 % av investeringene med maks støttebeløp på 100 000,-

Bedriften må ha virksomhet og lokaler i Nome kommune.

Søknad sendes

Søknad sendes inn på www.Regionalforvaltning.no 
Søknadene behandles fortløpende.

Kontaktpersoner for spørsmål

Ann Kristin Ødegård, ann.kristin@mtnu.no mobil: 919 10 797
Elisabeth Vefall, elisabeth@mtnu.no mobil: 480 32 155

Søk støtte til ENØK-tiltak - Klikk for stort bilde